Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Guść
 • 2002-09-22
 • 87,0980
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 79 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 września 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Guść". (Dzi. Urz. Woj. Mazow. Z 2002 r. Nr 242, poz. 6182Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. Woj. Mazow. Z 2002 r. Nr 242, poz. 6182

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Guść Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 3955

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • kozienicki
 • Kozienice (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 49,9564

Ochrona

 • Zachowanie mozaiki siedlisk leśnych, porastających zróżnicowany pod względem geologicznym i geomorfologicznym taras zalewowy Wisły.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody GuśćDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 672019-01-032039-01-17

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody