Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Uroczysko Kramnik
 • 2001-12-07
 • 75,9600
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 318 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 126, poz. 17152001-11-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 66 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Kramnik"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 182, poz. 23102010-11-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • gołdapski
 • Dubeninki (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie stanowisk rzadkich i reliktowych gatunków roślin oraz ekosystemów torfowiskowych i bagiennych zbiorowisk leśnych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie