Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Źródła Gąsawki
 • 2001-11-22
 • 13,3000
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 275/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 80, poz. 15732001-11-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Źródła Gąsawki"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53772017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • żniński
 • Gąsawa (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych źródeł rzeki Gąsawki.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2017 RDOŚ w Bydgoszczy z dnia 15 marca 2017 r. dot. 3-letnich zadań ochronnych.2017-03-162020-03-14
 • 13,3000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy