Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dębowe Góry
 • 2001-04-27
 • 99,3100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9/01 Wojewody Podlaskiego z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie uznania obiektu "Dębowe Góry" za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 8, poz. 149
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dębowe Góry”.Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 43522017-11-24
3 Zarządzenie Nr 20/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dębowe Góry”2017-12-13
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 21 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Dębowe Góry”Dz. Urz. Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 47402017-12-21

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • zambrowski
 • Zambrów (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992.

Ochrona

 • Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie w stanie naturalnym zespołu świetlistej dąbrowy z dębem bezszypułkowym, stanowiącego istotną wartość ze względów przyrodniczych, naukowych i dydaktycznych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 20/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Dębowe Góry”2017-12-132020-12-12
 • 99,3100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku