Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Ilanki
 • 2000-12-30
 • 239,5300
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Lubuskiego Nr 11 z dnia 6 grudnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 34, poz. 4212000-12-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 16/2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 7222012-03-26
2 Zarządzenie Nr 14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 15292013-06-21
3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody;
4 Zarządzenie Nr 25/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 14/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 20392013-09-27
5 Zarządzenie Nr 24/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody "Dolina Ilanki"Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji
6 Zarządzenie nr 14/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody „Dolina Ilanki”.Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • sulęciński
 • Torzym (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Torzym, w powiecie sulęcińskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych różnego rodzaju torfowisk, zespołów źródeł w obrębie naturalnego i półnaturalnego krajobrazu wyróżniającego się bogactwem flory, fauny i swoistych, rzadkich fitocenoz.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 7/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 lutego 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 5602012-02-28
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 9252014-04-23
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 27282016-12-212036-12-21
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Ilanki"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 14912017-06-29
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 11 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Ilanki” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 26892017-12-12

Nie

 • 86,6900
 • 104,1900
 • 48,6500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.