Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Rozumice
 • 2000-02-05
 • 93,1000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr P/5/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 6, poz. 272000-01-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 0151/P/16/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rozumice" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7362008-04-03
2 Zarządzenie Nr 25/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Rozumice" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 91, poz. 11792011-08-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • głubczycki
 • Kietrz (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat przyrody "Rozumice" obejmuje obszar lasu oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Rozumice jako część działki nr 347 oraz działki nr 348 i nr 349, położony w gminie Kietrz, w powiecie głubczyckim, w województwie opolskim.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk leśnych o cechach naturalnych, z licznymi gatunkami chronionymi i rzadkimi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Rozumice”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 18442013-08-192033-09-03

Nie

 • 58,1800
 • 34,9200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu