Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kokorycz
 • 2000-02-05
 • 44,2800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr P/4/2000 Wojewody Opolskiego z dnia 10 stycznia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 6, poz. 262000-01-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kokorycz" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 3842014-02-07
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/5/07 Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kokorycz" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 2, poz. 192007-01-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • brzeski
 • Grodków (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kokorycz" (Dz. Urz. z 2014 r. poz. 384)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie fragmentu Puszczy Niemodlińskiej - zbiorowisk grądowych o cechach naturalnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kokorycz”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 15012014-06-112034-06-25

Nie

 • 0,0000
 • 44,2800
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu