Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nad Groblą
 • 2001-02-07
 • 88,4100
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 2, poz. 21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Groblą" Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Dz. Urz. z 2010 r. Nr 134, poz. 2067
2 Zarządzenie Nr 21 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Nad Groblą"Dz. urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 38, poz. 477

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • jaworski
 • Paszowice (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca Złącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Groblą"

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jednego z największych w Polsce skupień drzewiastych form brekinii na naturalnych stanowiskach z licznymi gatunkami roślin chronionych, położonego na różnych typach skał wulkanicznych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 30 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Nad Groblą"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2014-11-132019-11-13
2 Zarządzenie Nr 39.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 sierpnia 2017, w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Nad Groblą' BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-08-30
 • 88,4100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu