Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mianów
 • 2000-08-19
 • 5,8700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 27/2000 z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz.Urz. z 2000 r. Nr 103, poz. 553

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mianów"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 1092015-01-16

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • pabianicki
 • Lutomiersk (wiejska)

Położenie otuliny

 • 17,4200

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i biocenotycznych śródleśnego kompleksu mokradeł obejmujących mozaikę torfowisk niskich i olsów, z interesującą florą torfowiskową.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mianów” Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 912018-01-092038-01-23

Nie

 • 0,0000
 • 5,8700
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi