Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grabica
 • 2000-08-19
 • 8,5100
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk niskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 26/2000 z dnia 31lipca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 103, poz. 552

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 39/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Grabica". Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 243, poz. 22502007-07-31

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • łaski
 • Sędziejowice (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i biocenotycznych śródleśnego kompleksu torfowisk przejściowych i niskich oraz eutroficznych bagien z udziałem licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 21/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Grabica" Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35972013-07-10

Nie

 • 8,5100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi