Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Parowy Janinowskie
 • 2000-03-29
 • 41,6600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Łódzkiego nr 10/2000 z dnia 13 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UrzędowyDz. Urz. z 2000 r., Nr 35, poz. 1832010-03-14

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Parowy Janinowskie"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1232015-01-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • brzeziński
 • Brzeziny (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu bukowego z kompleksem erozyjnych parowów, charakterystycznych dla strefy krawędziowej Wzniesień Łódzkich.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 25/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Parowy Janinowskie"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 103, poz. 8662011-04-14

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi