Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Źródliska Czarnej Wody
 • 1999-10-01
 • 50,5800
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 139 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 września 1999 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Źródliska Czarnej Wody"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz.Urz. z 1999 r. Nr 103, poz. 983

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Krokowa (wiejska)

Położenie otuliny

 • 111,0000

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w stanie niezmienionym zespołu źródlisk i rzadkich regionalnie gleb zbliżonych do pararędziny wapiennej, porastających je zbiorowisk leśnych i źródliskowych oraz rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku