Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Kłodawy
 • 1999-12-25
 • 10,3600
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 174/99 Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Dolina Kłodawy"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 131, poz. 1130

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • gdański
 • Trąbki Wielkie (wiejska)
 • Zachodnią granicę rezerwatu stanowi zachodnia granica pododdz. 24c, przebiegająca wzdłuż szosy Gdańsk - Starogard. Następnie granica biegnie ku wschodowi, południowym brzegiem rzeki Kłodawy, a potem na południowy wschód i na zachód granicą lasów państwowych. Dociera do kompleksu leśnego i biegnąc dalej w tym kierunku, południowymi granicami pododdz. 22d. 23d i 24d, dociera do szosy Gdańsk - Starogard, będącej jednocześnie zachodnią granicą rezerwatu.

Położenie otuliny

 • 14,8500

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie przełomowego odcinka rzeki Kłodawy wraz z łęgiem jesionowo-olszowym porastającym dno doliny, z systemem wysięków, a także fragmentami wysoczyznowego lasu grądowego porastającego jej zbocza.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 29/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 września 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Kłodawy"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 3432

Nie

 • 10,3600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku