Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Radowice
 • 2000-03-30
 • 55,6000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 5 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2000 r. Nr 5, poz. 632000-03-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 15/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Radowice"Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. urz. z 2012 r. poz. 7212012-03-26
2 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody;

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • zielonogórski
 • Trzebiechów (wiejska), Sulechów (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Sulechów i Trzebiechów, w powiecie zielonogórskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych zbiorowisk łęgu jesionowo-olszowego i lasu dębowo-grabowego na silnie urzeźbionej krawędzi wysoczyzny polodowcowej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 13/2011 z dnia 7 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody „Radowice” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 48, poz. 9062011-04-21
2 Zarządzenie Nr 3/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Radowice".Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2013 r. poz. 5652013-02-22
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Radowice” z dnia 19 sierpnia 2016 r. Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 17022016-08-222036-08-22

Nie

 • 55,6000
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim