Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Widowo
 • 1999-08-06
 • 97,1000
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 119/99 Wojewody pomorskiego z dnia 20 lipca 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Widowo"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 76, poz. 439

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 28 października 2015 roku w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody „Widowo”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • pucki
 • Krokowa (wiejska)
 • Zachodnią granicę rezerwatu stanowią zachodnie granice pododdz. 3Gi Nadleśnictwa Wejherowo oraz pododdz. 148c Obwodu Ochrony Wybrzeża Rozewie, a dalej - ścieżka przecinająca pododdz. 148b w kierunku morza. Następnie granica skręca na wschód, biegnąc granicą podstawy wydmy i plaży, wzdłuż północnego skraju pododdz. 148b, 147b, 146g, 146f, 146d, 146c, 146b, 145j, 145i, 145b oraz 144b. W połowie tego pododdziału granica przebiega ścieżką kierującą się na południowy wschód, przecinającą pododdz. 144c i dalej granicą pododdz. 144h, 114g i 144f, dochodzi do drogi leśnej przebiegającej przez pododdz. 3Ca. Drogą tą dochodzi do drogi publicznej (wyłączonej z rezerwatu) i skręca nią na południowy zachód, biegnąc dalej wzdłuż południowej granicy pododdz. 3Ca, 3Ch, 3Ci, 3Cm. Następnie granicą tą dociera do rowu, stanowiącego granicę pododdz. 3Fa oraz 3Fh. Wschodnią, a potem północną krawędzią tego rowu, biegnącego wzdłuż drogi publicznej, dochodzi do granicy lasu, którą kieruje się ku północy, dochodzi do linii oddziałowej oddz. 3G i 3F, którą nadal dąży w tym kierunku, aż do drogi leśnej będącej granicą lasów Nadleśnictwa Wejherowo i Urzędu Morskiego w Gdyni. Drogą tą biegnie na zachód, aż do granicy pododdz. 3Gj, a następnie skręca na południe i na zachód, dochodząc do granicy pododdz. 3Gi.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie zespołu form wydmowych, interesujących zbiorowisk leśnych i rzadkich gatunków roślin.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku