Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Nad Białką
 • 1999-04-03
 • 8,9600
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr P/6/99 z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 14, poz. 401999-03-19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 27/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Białką" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 18472013-08-19
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/18/08 Wojewody Opolskiego z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Białką" Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 23, poz. 7382008-04-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • nyski
 • Głuchołazy (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Nr 27/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Nad Białką" (Dz. Urz. z 2013 r. poz. 1847)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie walorów krajobrazowych i geologicznych przełomu rzeki Białej Głuchołaskiej ze śladami po eksploatacji złota z XII - XIII wieku.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 11/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką” Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 44, poz. 6012010-04-232030-05-07
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Nad Białką”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 8212016-04-052030-05-07

Nie

 • 0,0000
 • 8,9600
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu