Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Santockie Zakole
 • 1998-12-31
 • 455,8482
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz.U. z 1998 r. Nr 166, poz. 12321998-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Lubuskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 63 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 5 grudnia 2011 r.Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 139, poz. 29032011-12-21
3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody; Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji
4 Zarządzenie Nr 13/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia szlaku dla ruchu pieszego i rowerowego w rezerwacie przyrody "Santockie Zakole"

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • gorzowski
 • Deszczno (wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Deszczno, w powiecie gorzowskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych pozostałości lasów łęgowych i innych cennych siedlisk przyrodniczych, oraz ochrona miejsc lęgowych ptaków wodno - błotnych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 28/2012 z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole” (Dz. Urz. Woj. Lub. z dnia 21 sierpnia 2012 r., poz. 1580)Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 15802012-08-21
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim Nr 23/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole” Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 17572013-07-16
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 7 maja 2015r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Santockie Zakole" Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 9222015-05-08
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Santockie Zakole" Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 3222016-02-15
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2 czerwca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Santockie ZakoleDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 11742016-06-03
6 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 12 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Santockie Zakole”Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 6392018-03-12

Nie

 • 0,0000
 • 455,8482
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim