Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy w Czarnem
 • 1957-03-16
 • 26,2900
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy w Czarnem" Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 29522016-08-16
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1957 r. Nr 18, poz. 141

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • człuchowski
 • Rzeczenica (wiejska)
 • Gmina Rzeczenica obręb Dzików część działki nr 3262.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów leśnych z liczną populacją cisa pospolitego Taxus baccata.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cisy w Czarnem”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 20762017-06-01

Nie

 • 26,2900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku