Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kwaśna Buczyna
 • 1998-12-23
 • 14,8000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENI E MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Dziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 12211998-12-31

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10
2 Zarządzenie Nr 7/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kwaśna Buczyna"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 49, poz. 3772010-02-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • łowicki
 • Łyszkowice (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Rogów na lata 2009-2018, leņnictwo Lipce, jako oddziały: 24 d, 40 b, 40 ~b.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych lasu mieszanego bukowo-dębowego o cechach kwaśnej buczyny.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 23/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kwaśna Buczyna"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35432013-07-08
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Kwaśna Buczyna”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1462015-01-20

Nie

 • 14,8000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi