Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Torfowisko Serafin
 • 1998-12-29
 • 184,9200
 • torfowiskowy
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1998 r. Nr 161, poz.1101

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • ostrołęcki
 • Łyse (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajoznawczych torfowiska o bogatej faunie i florze, w tym rzadkiej i chronionej.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Wojewoda Mazowiecki