Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mokry Jegiel
 • 2002-08-25
 • 116,1300
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 62 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 lipca 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody pod nazwą "Mokry Jagiel"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 212, poz. 5296

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • węgrowski
 • Sadowne (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych siedlisk przyrodniczych o charakterze zbiorowisk borowych, olsowych i łęgowych oraz wilgotnych łąk, będących miejscem występowania oraz gniazdowania wielu rzadkich gatunków ptaków.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Łochów