Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ujście Nogatu
 • 2001-12-30
 • 408,9800
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 325 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 142, poz. 20402001-12-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Ujście Nogatu" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22742016-05-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie, obszar morski
 • elbląski
 • Tolkmicko (miejsko-wiejska), Elbląg (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą: 1) działki ewidencyjne nr: 1, 2 (część), 3, 4, 5, 6 (część), 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 (część), 32 (część), 34, 35, 37, 38, 40 (część), 41, 46, 53, 125, obręb Nowotki; 2) działka ewidencyjna nr 400/31, obręb Suchacz (wody Zalewu Wiślanego). § 2. 1. Przebieg granicy rezerwatu określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie siedlisk ptaków lęgowych, a także zapewnienie odpowiednich miejsc odpoczynku i żerowania ptakom w okresach wędrówek,
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie