Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kawęczyn
 • 1998-12-29
 • 69,7101
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1091

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kawęczyn"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 11876

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • Warszawa
 • Warszawa (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ciepłolubnych gatunków roślin naczyniowych i ich stanowisk.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie