Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grodno
 • 1998-12-29
 • 132,8800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natrulanych i Lesnictwa z dnia 21 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Dziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 161, poz. 1088

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Grodno”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 28632016-08-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • włocławski
 • Baruchowo (wiejska)
 • na terenie gminy Baruchowo, w powiecie włocławskim, w województwie kujawsko-pomorskim, Nadleśnictwo Włocławek, Oddz., pododdz.: 239 a, b, c, d, f, g, h, i, j 240 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, ~a, ~b, 241 a, b, c, d, f, g, ~a, ~b 242 a, b, c, d, ~a

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie jeziora Grodno wraz z otaczającymi go naturalnymi zbiorowiskami leśnymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9/2004 Wojewody Kujawsko - pomorskiego z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 20, poz. 2292004-02-232023-12-12

Nie

 • 132,8800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy