Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Pustelnik
 • 1997-07-25
 • 94,4200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1997 r. Nr 56, poz. 5451997-09-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 24012001-10-04
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 15/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 5 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Pustelnik"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 99, poz. 24252007-07-02
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 21/07 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 6 września 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Pustelnik"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 150, poz. 32982007-11-07
4 ZARZĄDZENIE NR 9/12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia szlaku pieszego w rezerwacie przyrody „Pustelnik”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 37942012-09-11
5 ZARZĄDZENIE NR 14/12 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchylenia zarządzeń nr 8/12, 9/12 i 10/12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2012 r.Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 59872012-12-11
6 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Pustelnik”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 44452016-07-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • koniński
 • Kazimierz Biskupi (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą pododdziały leśne o numerach: 115, 116, 132a, c, d, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, w, x, y, z, ax, bx, cx, dx, ~a, ~b, ~c, ~d, ~f, ~g, ~h, ~i, ~j, ~k, ~l, ~m określone w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Konin obowiązującym na lata 2007–2016, położone w leśnictwie Bieniszew. Wymienione pododdziały wchodzą w skład działek ewidencyjnych o numerach 5115, 5116/1, 5132/5, 5132/4, 5132/6, położonych w obrębie ewidencyjnym Kazimierz Biskupi.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie warunków przebiegu naturalnych procesów przyrodniczych w ekosystemach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem łęgu jesionowego z jarzmianką.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Pustelnik”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 22572018-03-13

Nie

 • 94,4200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu