Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy w Hucie Starej
 • 1957-07-02
 • 2,0700
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1957 r. Nr 52, poz. 3301957-07-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 57, poz. 2891963-07-26
2 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • myszkowski
 • Koziegłowy (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat obejmuje oddział 128 b, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego na okres 1954-1963. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5.000, stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 4/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Cisy w Hucie Starej"Nie podlega publikacji2022-01-31
 • 2,0700

Zarządzanie

Konieczność zmiany sprawujacego nadzór