Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mszar Płociczno
 • 1997-09-23
 • 182,3900
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1997 r. Nr 56, poz. 543

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Mszar Płociczno”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 28652016-08-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • brodnicki
 • Świedziebnia (wiejska)
 • gmina Świedziebnia, Nadleśnictwo Skrwilno, obręb Skrwilno, Oddz. pododz.: 53 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, ~a, ~b 54 a, b, c, d, f, g, h, ~a, ~b, ~c 55 a, b, c, d, f, g, ~a, ~b, ~c 58 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, ~a, ~b, ~c 59 a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, ~a 60 a, b, c, d, f, g, h, ~a, ~b, ~c

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego ekosystemu torfowisk przejściowych z udziałem gatunków roślin reliktowych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 10/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mszar Płociczno" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 34042011-12-302032-01-14

Nie

 • 0,0000
 • 60,0600
 • 0,0000
 • 94,8000
 • 0,0000
 • 27,5300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy