Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Skarpa Wiślicka
 • 1996-12-24
 • 29,0300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor Polski M.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 6881996-12-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 34/07 Wojewody Śląskiego z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Skarpa Wiślicka"Dz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2007 r. Nr 116, poz. 23462007-07-17
2 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa Śląskiego Dz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • cieszyński
 • Skoczów (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Ustroń na dzień 1 stycznia 1997 r. - ,jako oddziały leśne obrębu Hażlach: 74b, c, 75a, b, c, d, f, g.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanów bukowych oraz zbiorowisk łęgowych o charakterze naturalnym wraz z całym bogactwem gatunkowym flory i fauny.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 14/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Skarpa Wiślicka"Nie podlega publikacji2021-06-12
 • 29,0300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody