Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Las Jabłoniowy
 • 1996-12-24
 • 19,0300
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 75, poz. 6821996-12-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10
2 Rozporządzenie Nr 23/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 1 czerwca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Las Jabłoniowy"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 183, poz. 17272007-06-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • piotrkowski
 • Sulejów (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzania lasu Nadleśnictwa Piotrków według stanu na dzień 1 stycznia 2006 r. jako oddziały: 153b, ~a, ~c, ~d.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych ciągłości istnienia populacji dzikich gatunków drzew i krzewów owocowych, a w szczególności jabłoni leśnej i gruszy pospolitej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 12/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Las Jabłoniowy"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 98, poz. 8322011-04-11
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Jabłoniowy”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1302015-01-20

Nie

 • 19,0300

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi