Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Grojec
 • 1996-12-04
 • 17,5300
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 67, poz. 6341996-11-19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • lubliniecki
 • Woźniki (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia gospodarstwa leśnego Nadleśnictwa Koszęcin, według stanu na dzień 1 stycznia 1995 r., jako oddziały lasu nr 3a, b, c, d.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych drzewostanu z udziałem jawora, buka i jodły, rosnących na wapiennym wzgórzu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 21/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Góra Grojec"Nie podlega publikacji2019-05-22
 • 17,5300