Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Żubrowisko
 • 1996-12-04
 • 744,7700
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ssaków
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Żubrowisko"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 70262018-11-08
2 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 października 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 67, poz. 6351996-11-19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • pszczyński, bieruńsko-lędziński
 • Pszczyna (miejsko-wiejska), Bojszowy (wiejska)
 • Zgodnie z funkcjonującym w Lasach Państwowych podziałem powierzchniowym lasów (Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Kobiór na lata 2013-2022), w skład rezerwatu przyrody „Żubrowisko”, wchodzą następujące oddziały i wydzielenia leśne Nadleśnictwa Kobiór obrębu Pszczyna Leśnictwa Międzyrzecze: 48g, 49f, g, ~c, 50g, h, ~c, 51c, d, ~d, ~f, ~g, 52c, d, f, ~c, ~d, ~f, 53b, c, d, f, g, h, i, j, k, ~c, ~d, ~f, 54a, b, c, d, f, g, ~b, ~c, 55g, h, i, ~c, 59p, r, 60c, d, f, g, h, i, j, k, l, ~c, ~d, 61a, b, c, d, f, ~a, ~b, 62a, b, ~a, ~b, 63a, b, c, d, f, ~a, ~b, 64a, b, ~a, ~b, ~c, 65a, b, c, d, f, ~a, ~b, 66a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, ~a, ~b, 67a, b, c, d, ~a, ~b, 68a, b, c, d, f, ~a, ~b, 69a, b, c, d, f, g, ~a, ~b, 70a, b, c, d, f, g, ~a, ~b, 71l, n, o, ~b, 72a, b, c, d, f, g, h, i, ~a, ~b, 73a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, m, ~a, ~b, 74a, b, c, d, f, g, h, i, j, ~a, ~b, 75a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, ~a, ~b, ~c, 76a, b, c, d, f, ~a, ~b, 77a, b, c, d, ~a, ~b, 78a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, ~a, 79a, b, c, g, i, ~b, ~c, 80a, b, c, d, f, ~a, ~b oraz Leśnictwa Studzienice: 56g, h, i, j, ~c, 57i, j, k, l, m, n, ~c.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i turystycznych populacji żubra.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 3/2019 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Żubrowisko"Nie podlega obowiązkowi publikacji2020-02-12
 • 744,7700

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach