Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Żabnika
 • 1996-07-20
 • 47,9900
 • wodny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • wodny
 • rzek i ich dolin, potoków i źródeł
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 41, poz. 3981996-07-05

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 53/07 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Żabnika"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 174, poz. 32422007-10-15
2 Rozporządzenie Nr 10/05 Wojewody Śląskiego z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dolina Żabnika"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 71, poz. 18892005-06-06
3 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • Jaworzno
 • Jaworzno (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Chrzanów na dzień 1 stycznia 1999 r. - ,jako oddziały leśne obrębu Szczakowa: 130d, 131f, g, h, i, j, 132d, f, g, h, 133b, c, f, 136a, c, d, f, j, 137a, 139b.

Położenie otuliny

 • 214,0300
 • W skład otuliny rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Chrzanów na dzień 1 stycznia 1999 r. - ,jako oddziały leśne obrębu Szczakowa: 130a, b, c, f, 131a, b, c, d, 132a, b, c, i, j, 133a, d, 134a, b, c, d, f, g, h, 135a, b, c, d, 136b, g, h, i, k, 137b, c, 138a, b, c, 139a, c, d, f, g.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych biocenoz wodnych oraz torfowisk niskich i przejściowych ze stanowiskami gatunków chronionych i rzadkich.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 67/07 Wojewody Śląskiego z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dolina Żabnika"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 194, poz. 36922007-11-192027-12-03

Nie

 • 47,9900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach