Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Czarna Rózga
 • 1996-12-24
 • 185,6000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 75, poz. 677

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Czarna Rózga"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1172015-01-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • radomszczański
 • Przedbórz (miejsko-wiejska)
 • Powiat Radomszczański, gmina Przedbórz, Nadleśnictwo Przedbórz, Leśnictwo Bobrowniki oddz. 254 a-j, 255 a, b, c, ~a, 258 a-g, ~a, ~b, 259 a-h, ~a, ~b, 260 a-h, ~a, ~b, 261 a-i, ~a, ~b, 262 a, b, c, d, ~b, 265 d, ~d, 266 a-h, ~a, ~b, 267 a-m, ~b, 268 a, b, c, ~c, 269 a, ~c; obr. Przedbórz

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych ekosystemów wilgotnych lasów liściastych z licznymi drzewami pomnikowymi oraz gatunkami rzadkich i chronionych roślin zielnych. Cel ten jest zbieżny z celem ochrony obszaru Natura 2000 w części pokrywającej się z rezerwatem.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 24/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Czarna Rózga"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 103, poz. 865

Nie

 • 185,6000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi