Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Uroczysko Jary
 • 1998-12-31
 • 86,2600
 • florystyczny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Ropzporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody4Dziennik UstawDz. U. z 1998 r. Nr 166, poz. 123

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
2 Zarządzenie Nr 20/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Uroczysko Jary" Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2010 r. Nr 64, poz. 1368

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • złotowski
 • Złotów (wiejska)

Położenie otuliny

 • 108,1300

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, rzadkich gatunków roślin leśnych, zaroślowych, łąkowych, wodnych, bagiennych, źródliskowych i torfowiskowych, występujących w rynnach polodowcowych i na dnie jarów.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Uroczysko Jary" Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego Dz. Urz. z 2005 r. Nr 142, poz. 3920

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu