Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mięcierzyn
 • 1996-07-06
 • 53,2400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1966 r. Nr 37, poz. 374

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego Dz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 0210/22/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mięcierzyn" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 17992012-09-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • żniński
 • Rogowo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest utrzymanie mozaiki zbiorowisk żyznej buczyny niżowej Galio odorati-Fagetum oraz grądu środkowoeuropejskiego Galio Carpinetum wraz z zachodzącymi w nich procesami ekologicznymi.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/23/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Mięcierzyn" Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 18002012-09-122032-09-27

Nie

 • 43,5200
 • 9,7200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy