Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wrząca
 • 1995-12-11
 • 59,1000
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 5, poz. 61

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 29762001-10-10
2 Rozporządzenie Nr 10/2007 Wojewody Łódzkiego z dnai 17 kwietnia w sprawie rezerwatu przyrody "Wrząca" Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz. 10762007-04-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • sieradzki
 • Błaszki (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych kwaśnej buczyny niżowej na granicy naturalnego występowania buka i jodły.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 9/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 marca w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Wrząca"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 94, poz. 7972011-04-08

Nie

 • 20,1100
 • 39,5900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi