Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Paza
 • 1996-02-07
 • 27,0400
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr. 5, poz. 51

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenia Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 13/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Paza"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 121, poz.10792010-03-12

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • sieradzki
 • Złoczew (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych żyznej buczyny z rzadkimi roślinami w runie oraz pomnikowymi okazami buka na granicy jego naturalnego zasięgu.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 17/2011 Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Paza"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 98, poz. 8372011-04-11
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Paza”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1352015-01-20

Nie

 • 24,0900
 • 2,9500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi