Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Mszar Bogdaniec
 • 1996-02-07
 • 21,9800
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 5, poz. 491996-01-23

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 24012001-10-04
2 Zarządzenie Nr 28/11 Regionalnego Dyrektora Środowiska w Poznaniu z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Mszar Bogdaniec"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 214, poz. 33362011-08-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • krotoszyński
 • Zduny (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą pododdziały leśne 141h, i, j, k, l, 142a, b, c, d, f, g (według Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krotoszyn, obowiązującego na lata 2008 – 2017), położone w Leśnictwie Baszków, w obrębie leśnym Baszków. W ujęciu ewidencyjnym wymienione pododdziały wchodzą w skład działek ewidencyjnych nr 8142/1 i 8142/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Baszków.

Ochrona

 • Celem ochrony jw rezerwacie jest zachowanie oraz polepszenie (renaturalizacja) funkcjonowania ekosystemu torfowiska przejściowego i wysokiego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 9/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 19 września 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Mszar Bogdaniec” Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 142, poz. 39182005-10-04

Nie

 • 21,9800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu