Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jezioro Fletnowskie
 • 1996-02-07
 • 25,2100
 • krajobrazowy
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych I Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr 5, poz. 44

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko - PomorskiegoDz. Urz. Woj. Kujaw. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 28642016-08-09

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • świecki
 • Dragacz (wiejska)
 • położony na terenie gminy Dragacz, w powiecie świeckim, w województwie kujawsko-pomorskim oddz/ pododdz 28 a b c ~f 39 a b c

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie unikalnej pod względem geomorfologicznym rynny jeziora Fletnowskiego przecinającej południkowo basen grudziądzki roślinnością wodną i torfowiskową
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Fletnowskie”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 61452018-12-052038-12-20

Nie

 • 25,2100

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy