Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy Boleszkowickie
 • 1995-08-01
 • 9,3800
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1995 r. Nr 33, poz. 3901995-07-17

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27 października 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy Boleszkowickie"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 42872015-11-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • myśliborski
 • Boleszkowice (wiejska)
 • Granice rezerwatu pokrywają się powierzchniowo z północną, zachodnią i południową granicą działki ewidencyjnej nr 51/4 obręb Namyślin oraz północną, wschodnią i południową granica działki ewidencyjnej nr 50/5 obręb Namyślin. w gminie Boleszkowice, powiecie myśliborskim, województwie zachodniopomorskim. Rezerwat obejmuje wydzielenia 486r, s, x, ~f, 487m, n, o, ~f Nadleśnictwa Dębno według Planu Urządzenia Lasu Na lata 2013-2022.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska cisów pospolitych Taxus baccata w różnych fazach rozwojowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 37/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Cisy Boleszkowickie"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 116, poz. 25062005-12-302025-01-12

Nie

 • 0,0000
 • 9,3800
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie