Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Słopiec
 • 1995-08-01
 • 8,2400
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiMonitor Polski z 1995 r. Nr 33, poz.406

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody SłopiecDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28632017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Daleszyce (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych unikalnego torfowiska, cennych zbiorowisk roślinnych oraz wielu rzadkich roślin chronionych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach