Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Skały pod Adamowem
 • 1995-08-01
 • 8,8200
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1995 r. Nr 33, poz. 407

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Skały pod AdamowemDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28962017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • starachowicki
 • Brody (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochron jest zachowane ze względów naukowych i dydaktycznych wychodni piaskowców dolnotriasowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 56/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Skały pod Adamowem, Barcza, PieczyskaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 165, poz. 2057

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach