Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Grapa
 • 1996-07-06
 • 23,2300
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska. Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1996 r. Nr.37, poz. 3721996-06-21

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki
 • Żywiec (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar położony w granicach administracyjnych miasta Żywiec, oznaczony w ewidencji gruntów obrębu Żywiec jako działki nr 300/1, 4776/1.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych łęgu jesionowego oraz lasu grądowego z licznym udziałem chronionych gatunków flory i fauny.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 28/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Grapa"Nie podlega publikacji2021-11-13
 • 23,2300

Zarządzanie

konieczność zmiany przepisów wskazujacych sprawującego nadzór