Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Sokół
 • 1995-02-25
 • 440,4800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1995 r. Nr 6, poz. 941995-02-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 68602001-12-12
2 Rozporządzenie Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie rezerwatu przyrodyDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 136, poz. 42112005-06-11
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody SokółDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 54622015-06-15

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • grójecki, białobrzeski
 • Wyśmierzyce (miejsko-wiejska), Mogielnica (miejsko-wiejska), Nowe Miasto nad Pilicą (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych siedlisk i zbiorowisk lasów wilgotnych (Ficario - Ulmetum minoris) oraz olsu jesionowego (Ribeso nigri - Alnetum) z właściwą roślinnością leśną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Sokół"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 43, poz. 15322008-03-31

Nie

 • 440,4800

Zarządzanie

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie