Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Kamienna Góra
 • 1995-02-19
 • 95,1400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1995 r. nr 5, poz. 831995-02-04

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Kamienna Góra"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 37152017-09-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • olsztyński
 • Jonkowo (wiejska)
 • Położenie i przebieg granicy rezerwatu w postaci mapy przedstawia załącznik nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie stanowiska buczyny niżowej na wschodniej granicy zasięgu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie