Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Krępiec
 • 1994-10-07
 • 273,6500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 września 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1994 r. Nr 51, poz. 435

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zarządzenie Nr 26 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie zmniejszenia obszaru rezerwatu przyrody "Krępiec"Dz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 213, poz. 6453

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • kozienicki
 • Garbatka-Letnisko (wiejska), Kozienice (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 782,4679

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych fragmentu Puszczy Kozienickiej o urozmaiconej strukturze drzewostanów.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody KrępiecDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 682019-01-032039-01-17

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Warszawie