Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Dębowa
 • 1994-02-15
 • 163,3800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1994 r. Nr 5, poz. 36

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Dębowa" Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22772016-05-31
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 30 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Góra Dębowa"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 38032016-10-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • działdowski
 • Iłowo-Osada (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie unikalnego w krajobrazie północnego Mazowsza pagórkowatego terenu leśnego pokrytego naturalnymi zbiorowiskami leśnymi, tj. grądem typowym i trzcinnikowym oraz łęgiem jesionowo-olszowym.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 58 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 17 września 2010 r.

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie