Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Barania Góra
 • 1953-12-02
 • 379,8500
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 5 listopada 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1953 r. Nr A-107, poz. 14361953-12-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 66/07 Wojewody Śląskiego z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Barania Góra"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 194, poz. 36912007-11-19
2 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
3 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1965 r. Nr 26, poz. 1311965-05-27

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • żywiecki, cieszyński
 • Milówka (wiejska), Wisła (miejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Wisła na dzień 1 stycznia 2007 r. - jako oddziały leśne obrębu Wisła: 120, 121, 123, 124, 128, 129, 135, 136, 137 oraz 138.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych obszaru leśnego na Baraniej Górze.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Barania Góra"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2013 r., poz. 31592013-04-042033-04-18
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 12 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Barania Góra"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 28362014-05-132033-04-18

Nie

 • 379,8500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach