Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Markowe Błota
 • 1994-03-24
 • 92,7400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 stycznia 1994 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody Monitor PolskiM.P. z 1994 r. Nr 16, poz. 1161994-03-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Markowe Błota".Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 19282016-05-09
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Markowe Błota"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 35802017-08-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • myśliborski
 • Barlinek (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat przyrody pod nazwą „Markowe Błota”, zwany dalej „rezerwatem”, obejmuje obszar o powierzchni 92,74 ha położony w gminie Barlinek, powiecie myśliborskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Zachowanie mozaiki ekosystemów leśnych oraz bagien z typową dla nich florą i fauną.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 41/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Markowe Błota" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. Woj. Zach. z 2005 r. Nr 116, poz. 2510 2005-12-302017-09-21
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 5 września 2017r. w sprawie planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Markowe Błota"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 36872017-09-082025-01-12

Nie

 • 42,9500
 • 49,7900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie