Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego
 • 1991-12-06
 • 58,3900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1991 r. Nr 38, poz. 273

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
2 Rozporządzenie Nr 36/2007 Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie" Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 1644
3 Zarządzenie Nr 31/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego - Wybitnego Leśnika"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. poz. 1422
4 Zarządzenie Nr 5/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego - Wybitnego Leśnika"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 16442013-03-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • łaski
 • Sędziejowice (wiejska), Buczek (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych ekosystemu leśnego z udziałem jodły przy północnej granicy zasięgu z licznymi pomnikowymi okazami dębów, jodeł i sosen.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 18/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego - Wybitnego Leśnika"Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 35942013-07-10
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jodły Łaskie im. Stanisława Kostki Wisińskiego – Wybitnego Leśnika”Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1452015-01-20

Nie

 • 58,3900

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi